screenshot

HVEM–HVA

Metrofon ble etablert i 2004 av Mette Kaaby.

Gjennom Metrofon Produksjon utvikler jeg konsepter, leder prosjekter og organisasjoner, programmerer og produserer musikk/kunst/kultur, og kunnskapsarrangementer.

arrangementer

Jeg samarbeider med skapende mennesker som jobber med ulike medier og kunstformer, og med akademikere, foredragholdere og tekniske team. Sammen forsøker vi å skape prosjekter og opplevelser som skiller seg ut, har et innhold vi står inne for, og som berører dem de er ment for.

 

Mette Kaaby er cand. philol. fra Universietet i Oslo i fagene musikkvitenskap, -filosofi og estetikk, idehistorie og utdannet dirigent ved UiO.

Hun veksler mellom konseptutvikling, produksjon og programmering innen musikk og -scenekunst, og ledelse og arbeid med lederutvikling og organisasjonsendringer.

Kunstfaglige områder: Kropp og kommunikasjon, musikk og scenekunst, skapende arbeidsprosesser i team, filosofi og persepsjonsfenomenologi.

mette_kaaby