HVEM–HVA

Metrofon ble etablert i 2004 av Mette Kaaby.

Gjennom Metrofon Produksjon utvikler jeg konsepter, leder prosjekter og organisasjoner,  og produserer musikk/scenekunst og ulike typer kunnskapsarrangementer.

På oppdrag fra andre organisasjoner eller som Metrofon produksjoner.

arrangementer

Jeg samarbeider med mennesker som jobber med ulike medier og kunstformer, akademikere, foredragholdere og tekniske team.

Sammen forsøker vi å skape prosjekter og opplevelser som skiller seg ut, har et innhold vi står inne for, og som berører dem de er ment for.

 

Mette Kaaby er cand. philol. fra Universietet i Oslo i fagene musikkvitenskap, -filosofi og estetikk, idehistorie og dirigering, samt offentlig ledelse og administrasjon.

Hun veksler mellom konseptutvikling, produksjon og programmering innen musikk og -scenekunst, og ledelse og arbeid med lederutvikling og organisasjonsendringer.

Kunstfaglige områder: Kropp som kommunikasjon, muntlig fortelling, musikk og scenekunst, skapende arbeidsprosesser i team, filosofi, persepsjonsfenomenologi.

mette_kaaby