screenshot

Hvordan

Metrofon Consulting beveger mennesker og organisasjoner til endret praksis og målrettet arbeid med kvaliteter.

Effektivitet og kvalitet i kommunikasjon, relasjon og praksis.

Verktøy og øvingsprosesser tilpasset utfordringer, arbeidskultur og mål.

Riktig prosess og gode opplevelser.

Kreativ øvingslab

 • Lyttelab – Bedre samarbeid og ledelse.
 • Uttrykkslab – Kropp, kommunikasjon og performance.
 • Gjøre-øve-skapelab – Nye resultater & nye prosesser.
 • Vi henter gjerne inn kunstnere for metoder eller inspirasjon.

Systemiske handlingsverktøy

som sikrer god forankring og tydelig retning, som bedrer kommunikasjon, relasjon og samhandling på tvers av kulturer, fagområder og funksjon:

 • Prosessledelse
  Dialog og gruppeutviklingssamtaler
  Intervju- og analysemetoder
  Konflikthåndtering
  Evaluering og kontinuerlig kompetanseutvikling
 • Strategi og planer
 • Praktisk trening og refleksjon

Konseputvikling og produksjon av samlinger

 • Vi skaper møter og unike kulturopplevelser med et innhold. 
 • Konsepter som kommuniserer og engasjerer de menneskene de er ment for.
 • Vår evne til å koble opplevelse, ønsket innhold og verdiskaping med bidrag fra vårt unike nettverk av foredragsholdere, musikere, kunstnere og teknisk bistand,  gjør at vi kan levere møtekonsepter som er helt unike.
 • Verktøyene

Cultural Orientation Indicator og Appriciate Inquiry (IA).

Coaching, veiledning

Program for nedbemanning og karriereutvikling