screenshot

Hvordan

Metrofon Consulting beveger mennesker og organisasjoner til endret praksis og målrettet arbeid med kvaliteter.

Effektivitet og kvalitet i kommunikasjon, relasjon og praksis.

Verktøy og øvingsprosesser tilpasset utfordringer, arbeidskultur og mål.

Riktig prosess og gode opplevelser.

Kreativ øvingslab

 • Lytte-lab – Bedre samarbeid og ledelse.
 • Kommunikasjons-lab – Kropp, språk og performance.
 • Øve og skape-lab – Nye resultater & nye prosesser. Innøving.
 • Videreføring i hverdagen.

Systemiske handlingsverktøy

som sikrer god forankring og tydelig retning, som bedrer kommunikasjon, relasjon og samhandling på tvers av kulturer, fagområder og funksjon:

 • Prosessledelse
  Dialog og gruppeutviklingssamtaler
  Intervju- og analysemetoder
  Konflikthåndtering
  Evaluering og kontinuerlig kompetanseutvikling
 • Strategi og planer
 • Praktisk trening og refleksjon

Konseputvikling og produksjon av samlinger

 • Vi skaper møter og unike opplevelser med et innhold. 
 • Konsepter som kommuniserer og engasjerer de menneskene de er ment for.
 • Unike samlingskonsepter.
 • Verktøyene

Cultural Orientation Indicator og Appriciate Inquiry (IA).

Coaching, veiledning

Program for nedbemanning og karriereutvikling