screenshot

Hvem

Metrofon Consulting eies og drives av Mette Kaaby.

mette_kaaby 

Om Mette Kaaby

Arbeidet med utvikling av ledere, team og organisasjoner siden januar 2007 – først som seniorkonsulent i The Performane Group, deretter på egen hånd. Jeg har levert prosjekter og tjenester til toppledere og team i de største norske virksomhetene innen forskning og utvikling, olje og energi, service og offentlig forvaltning.

Jeg liker å arbeide med tverrfaglige team og utvikle gode prosesser i forsknings-, kunnskaps-og produksjonsbedrifter, og hjelper oppdragsgivere til å gjennomføre det de ønsker.

Cand. Philol. fra Universietet i Oslo (filosofi, idehistorie og musikkvitenskap).  Jeg er også utdannet dirigent,

Fagområder: Strategi, endringsprosesser, samfunnsansvar,  administrasjon og ledelse, optimalisering av samarbeid på tvers av fagområder, kunnskapsdeling, endring av  arbeidsprosessser i team, ledelse i et systemisk perspektiv. Nye mind-set.

Leveranser

Strategi

Gjennomføring

 

Kvalitet

Endring

Forskning

Samarbeid på tvers av fag og profesjon

Kvalitative resultater

Unik