screenshot

Hvem

Metrofon Consulting eies og drives av Mette Kaaby.

Jeg inviterer inn tverrfaglige team av hjelpere innen ledelse- og organisasjonsutvikling, coacher. Designere og kunstnere supplerer ved behov i prosjekter.

mette_kaaby 

Om Mette Kaaby

Arbeidet med utvikling av ledere, team og organisasjoner siden januar 2007 – først som seniorkonsulent i The Performane Group, deretter på egen hånd. Hun har levert prosjekter og tjenester til ledere og medarbeidere i norske og internasjonale virksomheter innen Forskning og Utvikling, Olje og Energi, Service og Offentlig forvaltning.

Hun har lang erfaring i å lede tverrfaglige team og utvikle gode prosesser i forsknings-, kunnskaps-og produksjonsbedrifter, som hjelper oppdragsgiverne til å gjennomføre det de ønsker.

Cand. Philol. fra Universietet i Oslo i musikkvitenskap, idehistorie og offentlig ledelse. Hun er utdannet dirigent,

Fagområder: Strategi, endringsprosesser, samfunnsansvar, offentlig administrasjon og ledelse, optimalisering av samarbeid på tvers av fagområder, kunnskapsdeling, nyskapende arbeidsprosessser i team, ledelse i et systemisk perspektiv.

Kunder

Bærum kommune

Coop Vestviken

IMD Lausanne

Det Norske Veritas

Vesta Forsikring

SINTEF

Høgskolen i Akershus

Handels-     høgskolen BI

Humanistisk Akademi

Oslo Philharm. Orkester