screenshot

Hva

Metrofon leverer prosesser og faglig bistand til organisasjoner, ledere og team, og hjelper dem til å nå sine mål og endre praksis.

Arbeidsprosesser

  • Prosessledelse
  • Kvalitet og effektivitet
  • Ideutvikling og innovasjon

Utvikling og gjennomføringer

  • Verdier, visjoner og strategier som kobler alle i organisasjonen på.
  • Samfunnsansvar.
  • Politiske prosesser.
  • Strategisk kompetanseutvikling.
  • Nedbemanningsprosesser og karriereutvikling

Kommunikasjon og kultur

  • Optimalisering av kommunikasjon og samarbeid på tvers av funksjon, fagområder og kultur.
  • Produksjon  av leder- og teamsamlinger.

Kunnskap er tilgjengelig overalt.  Men mennesker og organisasjoner utvikler og endrer seg når de kombinerer kunnskap med mål, ideer og kreativitet, – og har guts til omsette dette i endret praksis. Hver dag.

Og de beste tar et samfunnsansvar.