screenshot

Metrofon | Consulting og Produksjon

Metrofon Consulting 

Metrofons virksomhet er i endring – og det er også vår hjemmeside.

Vi vil lansere ny hjemmeside – snart!

 

Følg med!

Metrofon Produksjon

Vi initierer, utvikler og/eller produserer prosjekter og produksjoner innen muntlig fortellerkunst, scenekunst, litteratur, musikk og tverrkunstneriske uttrykk. Vi arbeider også med  kompetansehevende tiltak, kunnskapsformidling og forsknings- og utviklingsarbeid {FOU) innen disse feltene.

Prosjektene er samfunnsrelevante, samtidsorienterte og/eller tradisjonsbevarende.

Konsept  – Produksjon – Ledelse