screenshot

Metrofon | Consulting og Produksjon

Metrofon Consulting 

Leverer prosesser og faglig bistand til organisasjoner, ledere og team som gjelder

Endring – kompetanse – arbeidsprosesser – kultur – strategi

Metrofon Produksjon

Utvikler og leder  musikk-, scenekunst-, muntlig fortelling, kunnskapsarrangementer og tverrkunstneriske prosjekter

Konsept  – Produksjon – Ledelse

  • Ulike uttrykk, sjangre og tradisjoner, men alltid med et ønske om å skape et møte mellom mennesker og med en samtid.
  • Ideer og prosjekter som er kunstnerisk undersøkende, gjerne utfordrende i forhold til etablerte rammer eller tradisjon, og som har en politisk eller sosial ambisjon.
  • Tverrfaglige og tverrkunstneriske prosjekter.