screenshot

Metrofon | Consulting og Produksjon

Metrofon Consulting

v/Mette Kaaby  leverer prosesser og faglig bistand til organisasjoner, ledere og team som gjelder

Endring – kompetanse – arbeidsprosesser – kultur

 • Samarbeid – prosessledelse
 • Utvikling og gjennomføringer
  • verdier – strategi -visjon
  • lederprinsipper
  • samfunnsansvar
  • kompetanseutvikling og kompetansedeling
  • endringsprosesser
 • Kommunikasjon og kultur – på tvers av fag og funksjon

Metrofon Produksjon v/ Mette Kaaby utvikler og leder  kunst- og kunnskapsprosjekter og kulturorganisasjoner.

Konsept  – Produksjon – Ledelse – Kunst for scene

Jeg produserer og utvikler konsepter og kuraterer musikk og scenekunstuttrykk. Jeg arbeider mange ulike uttrykk, sjangre og tradisjoner, men alltid med et ønske om å skape et møte med en samtid.

Musikk/lyd, fortelling og scenekunst er mitt felt. Jeg tiltrekkes av ideer og prosjekter som er kunstnerisk undersøkende, gjerne utfordrende i forhold til etablerte rammer, og som har en politisk eller sosial ambisjon.

Min spesialitet er å skape eller lede tverrfaglige prosjekter, og aktualisere tema og kunstneriske uttrykk i en samfunns eller politisk sammenheng.