screenshot

Metrofon | Consulting og Produksjon

Metrofon Consulting leverer prosesser og faglig bistand til organisasjoner, ledere og team og hjelper dem til å nå sine mål.

Endring – utvikling – nyskaping

Vår styrke er leveranser på:

  • Arbeidsprosesser – prosessledelse – ideutvikling og innovasjon
  • Utvikling og gjennomføringer
    • verdier – visjoner – samfunnsansvar
    • kompetanseutvikling og kompetansedeling
  • Kommunikasjon og kultur – på tvers av fag og funksjon

Metrofon Produksjon utvikler og produserer kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter, og leder prosjekter og organisasjoner.

Konsept  – Produksjon – Ledelse

Vi  utvikler konsepter som kommuniserer og engasjerer i møtet med menneskene de er ment for. Vi arbeider med ulike uttrykksformer og medier, med spesiell kompetanse på musikk.

Vi  kobler innhold og nye perspektiver og produksjonskompetanse, og skaper overraskende koblinger til vårt unike nettverk av musikere, kunstnere, fortellere, foredragsholdere, forskere.