screenshot

Metrofon | Consulting og Produksjon

Metrofon Consulting

v/Mette Kaaby  leverer prosesser og faglig bistand til organisasjoner, ledere og team som gjelder

Endring – kompetanse – arbeidsprosesser – kultur

  • (Sam-)Arbeidsprosesser – prosessledelse
  • Utvikling og gjennomføringer
    • verdier – strategi – lederprinsipper – samfunnsansvar
    • kompetanseutvikling og kompetansedeling
  • Kommunikasjon og kultur – på tvers av fag og funksjon

Metrofon Produksjon v/ Mette Kaaby utvikler og leder  kunst/kultur- og kunnskapsprosjekter og organisasjoner.

Konsept  – Produksjon – Ledelse – Kunst for scene

Jeg utvikler konsepter og programmer som kommuniserer og engasjerer i møtet med menneskene de er ment for. Jeg arbeider med ulike uttrykksformer og medier, med spesiell kompetanse på musikk og scenekunst, og spiller på et bredt og aktivt nettverk i kulturlivet.

Min spesialitet er å skape eller lede tverrfaglige og tverrkunstneriske prosjekter, aktualisere tema og kunstneriske uttrykk i en større samfunns- eller politisk diskurs. Siden 90-tallet har jeg engasjert meg i prosjekter med en sosial eller politisk profil,  som er kunstnerisk utforskende  eller  tar tradisjon inn i en samtidsdiskurs.